THIẾT KẾ BIỆT THỰ

Untitled.png

KIẾN TRÚC TACO HOUSE

Làm chữ tâm - Xây chữ tín - Dựng chữ tầm

Trang chủ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC THIẾT KẾ BIỆT THỰ
Trang chủ»THIẾT KẾ KIẾN TRÚC»THIẾT KẾ BIỆT THỰ

THIẾT KẾ BIỆT THỰ

Results 1 - 26 of 26
Sắp xếp
Biệt thự 2 tầng tại  TP Vinh, Nghệ An

Biệt thự 2 tầng tại TP Vinh, Nghệ An

 BT-27. CĐT: Anh Cường - KT 15m x 16m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Hà Tĩnh

Biệt thự 2 tầng tại Hà Tĩnh

 BT-26. CĐT: Anh Nam - KT 12.8m x 15m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại  Đồng Hới, Quảng Bình

Biệt thự 2 tầng tại Đồng Hới, Quảng Bình

 BT-22. CĐT: Anh Quang - KT 13.4m x 13.6m

Liên hệ
Biệt thự 4 tầng tại TP Thanh Hóa

Biệt thự 4 tầng tại TP Thanh Hóa

BT-25. CĐT: Chị Hoài - KT 7.5m x 9.5m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Tuyên Hóa, Quảng Bình

Biệt thự 2 tầng tại Tuyên Hóa, Quảng Bình

 BT-21. CĐT: Anh Quyết - KT 8.6m x 13.2m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại  TP Vinh, Nghệ An

Biệt thự 2 tầng tại TP Vinh, Nghệ An

 BT-23. CĐT: Anh Hùng - KT 11.5m x 17.7m

Liên hệ
Biệt thự 3 tầng tại Lộc Hà, Hà Tĩnh

Biệt thự 3 tầng tại Lộc Hà, Hà Tĩnh

 BT-18. CĐT: Chị Nga - KT 8.4m x 15.5m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Nghi Lộc, Nghệ An

Biệt thự 2 tầng tại Nghi Lộc, Nghệ An

BT-20. CĐT: Anh Huy - KT 8.6m x 13.2m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Thạch Hà, Hà Tĩnh

Biệt thự 2 tầng tại Thạch Hà, Hà Tĩnh

 BT-19. CĐT: Anh Giáp - KT 12.7m x 14m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Ứng Hòa, Hà Nội

Biệt thự 2 tầng tại Ứng Hòa, Hà Nội

BT-17. CĐT: Anh Linh - KT 7.4m x 12.6m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Can lộc, Hà Tĩnh

Biệt thự 2 tầng tại Can lộc, Hà Tĩnh

BT-16. CĐT: Anh Lục - KT 8.6m x 12.7m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Thanh Hóa

Biệt thự 2 tầng tại Thanh Hóa

BT-15. CĐT: Anh Nghĩa - KT 10m x 11.7m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Hải Hậu, Nam Định

Biệt thự 2 tầng tại Hải Hậu, Nam Định

 BT-14. CĐT: Chị Thảo - KT 9.2m x 13.8m

Liên hệ
Biệt thự tại Thanh Chương, Nghệ An

Biệt thự tại Thanh Chương, Nghệ An

BT-13. CĐT: Chị Bình - KT 8.8m x 13.2m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Hà Tĩnh

Biệt thự 2 tầng tại Hà Tĩnh

 BT-12. CĐT: Anh Minh - KT 12m x 14.5m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Quảng Bình

Biệt thự 2 tầng tại Quảng Bình

 BT-11. CĐT: Anh Duy - KT 8m x 10.2m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Đồng Lộc, Hà Tĩnh

Biệt thự 2 tầng tại Đồng Lộc, Hà Tĩnh

 BT-10. CĐT: Anh Thành - KT 8.5m x 10.5m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Nam Đàn, Nghệ An

Biệt thự 2 tầng tại Nam Đàn, Nghệ An

 BT-09. CĐT: Chị Thuỷ - KT 8m x 17m 

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Cửa Lò, Nghệ An

Biệt thự 2 tầng tại Cửa Lò, Nghệ An

 BT-08. CĐT: Chị Hiền- KT 12.5m x 10m

Liên hệ
Biệt thự 3 tầng tại Thạch Hà, Hà Tĩnh

Biệt thự 3 tầng tại Thạch Hà, Hà Tĩnh

 BT-07. CĐT: Anh Hào - KT 9m x 16m

Liên hệ
Biệt thự 3 tầng tại Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Biệt thự 3 tầng tại Lệ Thuỷ, Quảng Bình

BT-06. CĐT: Anh Hồng - KT 14m x 12m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Can lộc, Hà Tĩnh

Biệt thự 2 tầng tại Can lộc, Hà Tĩnh

BT-05. CĐT: Anh Sơn - KT 8m x 16m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Nông Cống, Thanh Hoá

Biệt thự 2 tầng tại Nông Cống, Thanh Hoá

BT-04. CĐT: Chị Phương - KT 7m x 13m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Đông Anh Hà nội

Biệt thự 2 tầng tại Đông Anh Hà nội

 BT-03. CĐT: Chị Lan - KT 9.5m x 12m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Biệt thự 2 tầng tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

BT-01. CĐT: Anh Nam - KT 8.2m x 11.4m

Liên hệ
Biệt thự 2 tầng tại Giao Thủy, Nam Định

Biệt thự 2 tầng tại Giao Thủy, Nam Định

BT-02.CĐT:  Anh Lâm - KT: 12m x 17m 

Liên hệ

Làm chữ tâm - Xây chữ tín - Dựng chữ tầm

Kết nối với chúng tôi

LIÊN HỆ

KIẾN TRÚC TACO HOUSE

 

Địa chỉ : +Hà Nội: Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội .

              +Hà Tĩnh: Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Email   : [email protected]

Hotline : 097.567.0867